مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از اجرای عملیات آبنگاری(هیدروگرافی) در 16 بندر و محدوده دریایی این استان خبر داد و گفت: در قالب این عملیات، تاکنون عمق یابی به حجم 12هزار کیلومتر انجام و نقشه های هیدروگرافی تهیه شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر […]