مرین‌پرس از حدود دو دهه پیش ضرورت «توسعه دریا محور» در کشور مطرح شده است و مورد تاکید مقامات ارشد کشور بوده است ولی هم­اکنون پس از گذشت 20 سال هنوز نمیتوان ایران را یک کشور با برنامه توسعه‌­ای با محوریت دریا در نظر گرفت. حتی در سند آمایش سرزمین […]

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر: جزیره کیش به عنوان معروفترین و مدرن ترین مرکز گردشگری ایران شناخته می شود که متاسفانه علیرغم درآمد سرشار این جزیره از محل فعالیت های گردشگری، این جزیره دارای هیچگونه نماد شهری مدرن و فاخری نیست و تنها نماد معروف آن، یک کشتی پوسیده قدیمی یونانی است.