به گزارش خبرنگار مرین‌پرس، سرهنگ جمشید محبت خانی در نشست خبری که امروز به مناسب روز ملی محیط بان برگزار شده بود در پاسخ به سئوال خبرنگار مرین‌پرس در خصوص وضعیت آموزش و استخدام محیط بانان محیط زیست دریایی کشور، گفت: با پی‌گیری‌های معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان […]