به گزارش خبرنگار مرین‌پرس از بوشهر، فرهاد قلی‌نژاد به زیستگاه لاک پشت‌های دریایی در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون تیم آماربرداری و پایش زیستگاه لاک پشت‌های دریایی در مناطق و زیستگاه‌های استان بوشهر مستقر و با همکاری شرکت مبین انرژی خلیج فارس و همیاران محلی اقدام‌های […]