به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هفتمین شماره ماهنامه فرهنگی هنری سرو با عنوان کلی «فیلسوف فیزیک» به‌تازگی توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است. نشریه سرو بخش‌هایی با عناوین یادمان، راویان، دیده‌بان، گفتمان، پرسمان، ترجمان و راهیان تشکیل شده و این‌شماره‌اش با سرمقاله‌ «فرهنگ و […]

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و پنجمین شماره ماهنامه فرهنگی و هنری سرو توسط موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به‌تازگی با عنوان «جنگِ صلح» در ۱۲۰ صفحه منتشر شده است. نشریه سرو از بخش‌های مختلفی با عنوان یادمان، راویان، دیده‌بان، گفتمان، پرسمان و ترجمان تشکیل شده که هر […]