وزیر راه و شهرسازی گفت: ‌کشورهای همسایه اگرچه از تحریم‌ها علیه ما نگرانی دارند، اما منافعشان حکم می‌کند که با ما همکاری کنند.  به گزارش مرین‌پرس، مهرداد بذرپاش در مراسمی که به‌مناسبت روز دریانوردی برگزار شد، گفت: در ابتدای حضورم در وزارت گفتم که مهم است به ‌پدیده‌ها چه رویکردی […]