ظرفیت جهانی انرژی هسته‌ای برای رسیدن به هدف تعیین شده به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای باید تا سال ۲۰۵۰ دو برابر شود. آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به تلاش دولت‌ها برای کاهش وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی وارداتی، یادآور شد که این کار به تضمین امنیت انرژی کمک خواهد […]

General view of the Tihange nuclear plant of Electrabel, the Belgian unit of French company Engie, former GDF Suez, in Tihange, Belgium, December 29, 2015. REUTERS وزیر انرژی بلژیک با توجه به رخ‌دادهای اخیر و حمله روسیه به اوکراین می‌گوید که این کشور نقش نیروگاه‌های هسته‌ای در تامین برق را […]