مانور ترکیبی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با رویکرد پدافند زیستی با هدف ارزیابی توان تجهیزاتی، ارتباطی و نیروی انسانی موجود در هنگام مواجهه با سوانح و شرایط اضطرار در بندرامیرآباد با موفقیت برگزار شد. منبع

تین نیوز مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، متقاعد کردن و تزریق روحیه رعایت ایمنی در افراد را مهم ترین عامل در کاهش حوادث و سوانح دریایی و بندری دانست و تاکید کرد: تا زمانی که فرهنگ ایمنی در میان پیمانکاران و اپراتورهای فعال در بنادر به یک رویه غالب […]