ملوانان نیروی دریایی آمریکا بر روی ناو یواس‌اس نیتز در بندر استراتژیک دقم عمان

ملوانان نیروی دریایی آمریکا بر روی ناو یواس‌اس نیتز در بندر استراتژیک دقم عمان

منبع:

آخرین اخبار دریایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.