تقابل با زیردریا­‌یی‌های اسرائیلی؛ آیا ایران آماده این تقابل در آب‌های دوردست است؟

زمان مطالعه: 8 دقیقهبه گزارش مرین‌پرس، در یک ماه اخیر چندین مرتبه کشتی‌های تجاری ایران و اسرائیل مورد حمله متقابل قرار گفته‌­اند که آخرین مورد آن، حمله به کشتی ساویز در دریای سرخ بوده است. این کشتی برای پشتیبانی کشتی‌های نظامی ایران در مقابله با دزدی دریایی برای چند سال … ادامه خواندن تقابل با زیردریا­‌یی‌های اسرائیلی؛ آیا ایران آماده این تقابل در آب‌های دوردست است؟