سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های استان هرمزگان در بخش‌های مختلف برای ایجاد اشتغال پایدار گفت: بسیاری از این ظرفیت‌ها بویژه در بخش دریایی مغفول مانده است.