دولت ترکمنستان مرداد ماه آینده در حالی میزبان نخستین همایش اقتصادی کشورهای حوزه دریای کاسپین است که به حضور پررنگ همه کشورهای حاشیه این دریا در آن به ویژه جمهوری اسلامی ایران چشم دوخته است.