سالیان طولانی بود که هیچ‌ یک از شهرهای ساحلی ایران دارای یک سازه فاخر مهندسی به عنوان نماد شهری نبودند. اکنون خبرهایی از شروع احداث برج کنترل بندر چابهار، به عنوان بلندترین سازه بندری کشور منتشر شده است که این نوید را میدهد که چابهار اولین شهر ساحلی کشور و دومین شهر کشور است که صاحب یک سازه مهندسی فاخر و مرتفع به عنوان یک نماد شهری می شود. اما برای تحقق این آرزوی دیرینه باید به نکاتی توجه داشت که بدانها در ذیل اشاره می شود.