مرین‌پرس >

مدیرکل شیلات مازندران ظرفیت شیلاتی استان را ۸۲ هزار تن ماهیان گرمابی، سردآبی و خاویاری برشمرد و گفت: متقاضیان یا سرمایه‌گذاران اگر پروژه مؤثری تعریف کنند ما نه تنها مانعی ایجاد نمی‌کنیم بلکه کمک‌شان خواهیم کرد.