مرین‌پرس >

سرپرست اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های استان هرمزگان در بخش‌های مختلف براي ايجاد اشتغال پايدار گفت: بسياري از اين ظرفیت‌ها بويژه در بخش دريايي مغفول مانده است.