مرین‌پرس >

شریعتمداری با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه صنایع دریایی گفت: یکی از لوازم تحقق این هدف در گرو رشد مهارت‌های فنی و حرفه ای در دریاست و امیدوارم بتوانیم منافع مشترک را در راستای تحقق این هدف قائل دنبال کنیم.

اوسط هاشمی اولویت امسال سازمان فنی و حرفه‌ای را آموزش مهارت‌های دریا محوری دانست و گفت: تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی از استادکاران، مربیان و نیروهای مهارت بسیار در این حوزه اهمیت دارد و باید مهارت را در جامعه‌محور کنیم.

اولین مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در سطح دانشگاه های کشور، در دانشگاه تخصصی دریانوردی و علوم دریایی چابهار،با حضور مسئولین مورد افتتاح قرار گرفت.