راهبردهای بخش دریایی در حوزه‌های مختلف «تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت» و «ایمنی، امنیت و محیط‌زیست دریایی»، «مسئولیت‌پذیری، پایداری مالی، توسعه اقتصادی، هماهنگی» و «نظام حکمرانی» بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی تشریح شد.