مرین‌پرس >

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با بیان اینکه پروژه انتقال پساب تصفیه‌خانه بندرعباس و خرید پساب فاضلاب برای تامین آب صنایع یکی از اولویت‌های مهم کاری است، گفت: چالش ورود پساب به دریا پس از سال ها به اتمام می رسد.