به گزارش مرین‌پرس از بادگیر، «اوزار»، کهنه‌لنجی در ساحل جزیره هرمز بود که در معرض تخریب و معدوم شدن بود، اما اکنون حیات تازه‌ای یافته و به‌جای دریاهای دور و نزدیک در خشکی سفر می‌کند و میزبان کودکان و پیران و جوانان است.