به گزارش مرین‌پرس، این گلخانه، با شش گنبد بزرگ و شفاف، با تنوع بیش از ۱۰۰ میوه و سبزی، در منطقه لیگوریا ایتالیا واقع شده است. محیط اقیانوس، ویژگی‌هایی از جمله ثبات دماٰ، جذب دی‌اکسید کربن و کنترل آفات را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد و به همین دلیل برای […]