به گزارش مرین‌پرس، این پرتاب تستی موشک، در سال ۲۰۱۹ از طرف وزارت دفاع روسیه انجام شده که موشک شلیک شده از فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر موفق به انهدام هدف تعیین شده در دریای بین المللی ژاپن شد.