به گزارش مرین‌پرس، شرکت آمریکائی Hyperloop TT و شرکت آلمانی Hamburger Hafen und Logistik AG راه حلی پایدار برای حمل و نقل کانتینر با سرعت هواپیما و بدون ایجاد آلودگی ارائه داده‌اند. در طرح آن‌ها ۲،۸۰۰ کانتینر در روز با سرعت ۶۰۰ کیلومتر بر ساعت در سیستم هایپرلوپ جابه‌جا می […]

به گزارش مرین‌پرس، یک کشتی کانتینربر کوچک به نام ALICA روز گذشته (۲۶ آپریل ۲۰۲۱) به دلیل عدم تعادل در زمان بارگیری در بندر هوشی‌مینه ویتنام چپ کرد و ۱۸ کانتینر از ۵۴ کانتینر آن به آب ریخت. این کشتی عازم اندونزی بود.