به گزارش مرین‌پرس، بیشتر خرچنگ ها پوست سختی برای حفاظت از بدنشون دارند اما خرچنگ هرمیت نه تنها پوستش سخت نیست بلکه بدن نرمی هم داره به همین دلیله که برای محافظت از خودش دنبال یک صدف خالی میگرده که توش پناه بگیره. در حالی که فقط پاها و سرش […]