به گزارش مرین‌پرس، صفحه راهنمایان خلیج فارس با انتشار این دو ویدئو نوشت: آقایون صیاد یه تورمیندازی تو دریا و تا قرن ها قربانی میگیری؟!دریادلان یدککش حقگو ما امروز ۶ تا لاک‌پشت را نجات دادند و حس خوب آزادی را با شما شریک شدند.چیزی راجع تور ماهیگیری ارواح شنیدی؟؟؟؟ تورهای […]