به گزارش مرین‌پرس، کانال IRANIAN NAVAL FORCE نوشت: ناوشکن uss Chafee نیروی دریایی امریکا که چند ماهیه در دریای ژاپن فعالیت میکنه به نزدیکی مرز های ابی روسیه میاد و قصد عبور از اونو داشته ، البته این کار ناو امریکایی با واکنش ناوشکن Admiral Tributs نیروی دریایی روسیه مواجه […]

به گزارش مرین‌پرس، شرکت نورثروب گرومن اولین سیستم SEWIP Block 3 را به نیروی دریایی ایالات متحده تحویل داد. شرکت نورثروب گرومن برنامه آزمایش، مهندسی و توسعه AN_SLQ(V)(EDM)7 SEWIP Block 3 برنامه بهبود جنگ الکترونیک را برای آزمایش زمینی به نیروی دریایی ایالات متحده تحویل داده است. انتقال رسمی در […]