به گزارش مرین‌پرس، در زیر اطلاعاتی عمومی در خصوص کانال سوئز آورده شده است. کانال سوئز چیست؟ کانال سوئز یک آبراه ساخته شده توسط بشر است که از شمال به جنوب از طریق ایستم سوئز در مصر عبور می کند کانال سوئز دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می […]

به گزارش مرین‌پرس، کشتی اورگیون که شش روز تمام راه کانال سوئز را بند آورده بود، بالاخره به مقصد خود رسید و در بندر روتردام پهلو گرفت. این کشتی که یکی از بزرگترین کشتی‌های باربری جهان است ۲۳ مارس در کانال سوئز راه‌بندان کرد و بحرانی جدی پیش روی حمل […]

به گزارش مرین‌پرس، شش واقعیتی که باید در مورد کانال سوئز بدانید: ۱۲ درصد از تجارت جهانی از این گذرگاه عبور می کند. این کانال به عنوان یک راه میانبر در سال ۱۸۶۹ افتتاح شد. قبل از احداث کانال، کشتیها قاره آفریقا را دور می زدند و ۶،۰۰۰ کیلومتر راه […]