به گزارش مرین‌پرس، در صنعت کشتی سازی کارگران و مهندسین می گویند کار نشدندارد یعنی هر مشکلی را در مسیر ساخت و طراحی از پیش روی بر می دارند و همین عزم راسخ باعث شده است همه خدماتی که قبلا توسط شرکت های خارجی ارائه می شد امروز توسط مهندسین […]