به گزارش مارین‌پرس، حسن اسحاقی در دیدار با محمدرضا شافعیان رئیس جهاد دانشگاهی مازندران در محل اداره‌کل شیلات، اظهار کرد: شیلات در مازندران یک مزیت محسوب می‌شود و ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این اداره‌کل وجود دارد که با عملیاتی شدن آن، می‌توان در راستای ارزآوری و رفع برخی مشکلات همچون اشتغال […]

پروژه طراحی و ساخت یک شناور کاتاماران با کنترل از دور و بدون سرنشین با عنوان کاتاماران به نوید توسط تیم تحقیقاتی با حمایت مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه مازندران در قالب جشنواره اتکا انجام شد.