مرین‌پرس > استان‌های ساحلی > هرمزگان

هرمزگان به عنوان پهناورترین استان ساحلی از نبود دانشگاه علوم و فنون دریایی رنج می‌برد به گونه‌ای که عمران و آبادانی با محوریت صنایع دریا محور در این خطه از سرزمین جایی ندارد.