تاکید رئیس جمهور بر ضرورت توسعه سواحل مکران

زمان مطالعه: 3 دقیقه