دولت مصر تعریض و تعمیق کانال سوئز را دنبال می‌ کند

زمان مطالعه: 2 دقیقه