به گزارش مارین‌پرس، ونهرک در سخنانی در جلسه استماع سنا که برای تایید او به عنوان فرمانده ستاد فرماندهی شمالی آمریکا برگزار شده بود گفت: روسیه توانایی‌های راهبردی مانند زیردریایی‌های خود را توسعه داده است که اکنون یک چالش مهم در ردیابی ایجاد کرده است و این پتانسیل را برای موشک‌های […]