نجات ۱۲ ملوان از خطر مرگ حتمی در آب‌های خلیج فارس

زمان مطالعه: 2 دقیقه