گزارش ISSF: 86 درصد از صید جهانی تون ماهیان از ذخایر پایدار حاصل می‌گردد ؛10% از صید به مدیریت قوی‌تری نیازمند است

زمان مطالعه: 6 دقیقه

3 آوریل 2024
اکنون گزارش مستقل جدیدی، در مورد تأثیرات تون ماهیان بر سایر گونه‌های غیر از تون و سایر جنبه‌های زیست محیطی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
بر اساس جدیدترین گزارش بنیاد بین‌المللی پایداری غذاهای دریایی (ISSF) که در مورد وضعیت ذخایر در مارس 2024 منتشر شد، 86 درصد از کل صید تجاری تون ماهیان در سراسر جهان، از ذخایر در سطوح «پایدار» حاصل می‌شود، که نسبت به یافته‌های گزارش 2023 یک درصد بهبود داشته است. علاوه بر این، ذخایر در معرض خطر (صید بی‌رویه) در حال حاضر 10٪ از کل صید را تشکیل می‌دهند که در گزارش قبلی این رقم  11٪ گزارش شده بود. درصد صید حاصله از ذخایر در سطح متوسط فراوانی، بدون تغییر یعنی در حد 4% باقی مانده است.

در چندین منطقه ذخایر تون ماهیان شامل منابع تحت مخاطره و یا مشمول صید بی رویه در نظر گرفته می‌شوند:

 • ذخایر albacore مدیترانه‌ای، ماهی تون چشم درشت اقیانوس هند و تون زرد باله اقیانوس هند بیش از حد صید می شوند و در معرض خطر هستند.
 • ماهی تون باله آبی اقیانوس آرام (Ocean bluefin) بیش از حد صید می‌شود.

وضعیت بروز رسانی کلیدی از نظر مدیریت ذخایر سازمان‌های مدیریت ماهی گیری منطقه‌ای (RFMO) از نوامبر 2023 شامل موارد زیر است:

 • تغییر مدیریت اقیانوس آرام غربی و مرکزی (WCPO): به طور خاص، کمیسیون ماهیگیری غربی و مرکزی اقیانوس آرام (WCPFC) اقدام حفاظت از تون ماهیان استوایی را به روز کرد، و اکنون در حالی که قرار دادن دستگاه FAD را از 3 ماه به 1.5 ماه تعدیل نمود.کشورهای عضو را تشویق می‌کند تا برنامه‌های بازیابی FAD[1]های گم شده، رها شده یا سرگردان را آغاز کنند.
 • تغییر مدیریت در سراسر اقیانوس آرام: به طور خاص، WCPFC استراتژی صید خود را با اتخاذ یک قانون کنترل برداشت برای ماهیان (albacore) شمال اقیانوس آرام، مانند آنچه که توسط کمیسیون تون ماهیان استوایی آمریکا (IATTC) در سال 2023 تصویب شد، به روز کرد.
 • کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (IOTC) داده‌های به‌روز شده صید و همچنین ارزیابی جدید ذخایر اسکین جک اقیانوس هند را منتشر کرد که هیچ تغییری در رتبه‌بندی ایجاد نشد. بر اساس ارزیابی این نتایج، یک بند قانونی مفصل در مورد صید مجاز (TAC) به دنبال اعمال قانون کنترل برداشت به تصویب رسید.

[1] دستگاه تجمع ماهی(FAD) یک جسم شناور است که برای جذب گروه‌هایی از ماهی‌ها، سایه‌ای در آب می‌اندازد. ماهیگیران با انداختن تور و میله‌های ماهیگیری در نزدیکی این اجسام شناور، می‌توانند صید خود را با تلاش کمتری افزایش دهند. با این حال، این روش می‌تواند صید جانبی را نیز افزایش دهد.

ISSF  هر سال چندین بار با استفاده از جدیدترین داده‌های علمی در مورد 23 ذخیره تجاری عمده تون ماهیان، گزارش تأیید شده‌ی وضعیت ذخایر را منتشر می کند.

آمارهای کلیدی در مورد گزارش جدید وضعیت ذخایر

 • فراوانی یا سطوح “زیست توده برای تخم ریزی” در سطح جهانی: 61٪ از ذخایر در سطح مناسب فراوانی، 22٪ در سطح متوسط، و 17٪ در معرض خطر قرار دارند (بدون تغییر نسبت به گزارش نوامبر 2023).
 • نرخ تلفات: 78 درصد از 23 ذخیره، صید بی رویه را تجربه نمی‌کنند، 13 درصد صید بی رویه دارند و 9 درصد در سطح متوسط هستند (بدون تغییر نسبت به گزارش نوامبر 2023).
 • صید ماهی تون با ادوات صیادی: 66 درصد از صید به وسیله purse seining صورت می‌گیرد و پس از آن 9 درصدlongline ، 7درصد pole-and-line ، 4درصد gillnets و 14 درصد نیز به روش‌های متفرقه دیگر انجام می‌گیرد.
 • بیشترین صید گونه تون ماهیان بر حسب ذخایر: پنج گونه تون ماهی که بیشترین حجم صید را داشتند و نسبت به گزارش قبلی بدون تغییر ماندند، عبارتند از: skipjack اقیانوس آرام غربی، زرد باله اقیانوس آرام غربی، skipjack اقیانوس هند، زرد باله اقیانوس آرام شرقی و زرد باله اقیانوس آرام شرقی.
 • کل صید: در سال 2022 صید تون ماهیان تجاری عمده 5.2 میلیون تن بود که 2% نسبت به سال افزایش داشت. 57 درصد آن skipjack بود و پس از آن زرد باله (30 درصد)، چشم درشت (7 درصد) ،albacore (5 درصد) و باله آبی 1 درصد از صید جهانی را به خود اختصاص داده است.گزارش وضعیت ذخایر توسط کمیته مشورتی علمی ISSF (SAC) بررسی می‌شود که در مورد محتوای آن مشاوره ارائه می‌دهد. این گزارش از هیچ تصمیم خاصی برای تهیه غذاهای دریایی حمایت نمی‌کند.

 

گزارش جدید در دسترس قرار گرفت: تأثیرات تون ماهیان بر سایر گونه‌های غیر از تون و سایر جنبه های زیست محیطی/ خلاصه 2024

تا سال 2023، گزارش وضعیت ذخایر شامل رتبه‌بندی نسبی برای تأثیرات صید جانبی توسط روش‌های مختلف صیادی بود. اطلاعات مربوط به وضعیت و مدیریت ذخایر تون ماهیان از پنج سازمان RFMO که صید ماهی تون را در سطح بین المللی ارزیابی و تنظیم می‌کند حاصل می‌شود. با این حال، اطلاعات مربوط به تأثیرات صید جانبی از منابع متعدد به دست می‌آمد و مختص ذخایر یا بخش صیادی نبود. به همین دلیل،ISSF SAC  توصیه کرد که گزارش وضعیت ذخایر به وضعیت و مدیریت موجودی محدود شود و یک گزارش جداگانه برای بررسی اثرات زیست محیطی تهیه شود.

متعاقباً، گزارش جداگانه ISSF با عنوان تأثیرات تون ماهیان بر سایر گونه‌های غیر از تون و سایر جنبه‌های زیست محیطی/ خلاصه 2024 در مارس 2024 منتشر شد تا صید جانبی و سایر اثرات اکوسیستمی برای انواع عمده صید ماهیان تون را خلاصه کند. در آینده،ISSF  این گزارش را سالانه به عنوان یک نشریه مستقل منتشر خواهد کرد.

موارد کلیدی در گزارش مارس 2024 عبارتند از:خلاصه ای از تأثیرات اصلی روش‌های مختلف مورد استفاده برای صید تون ماهیان بر دیگر گونه‌های غیر هدف و سایر اجزای اکوسیستم.

 • تجزیه و تحلیل امتیازات ( رتبه بندی) به دست آمده توسط انواع مختلف صیادی در اصل 2 (اثرات زیست محیطی) تایید شده توسط شورای نظارت دریایی (MSC).
 • خلاصه ای از اقدامات مربوطه برای پرداختن به اثرات اکوسیستم که توسط سازمان های منطقه ای مدیریت صیادی در مورد ماهیان تون اقتباس شده است.
 • خلاصه ای از اقدامات حفاظتی تکمیلی اتخاذ شده توسط .ISSF

گزارش در مورد وضعیت ذخایر

23  ذخیره از گونه‌های عمده ماهی تون تجاری در سرتاسر جهان وجود دارد – 6 ذخیره albacore ، 4 چشم درشت، 4 باله آبی، 5 skipjack و 4 ذخایر زردباله. خلاصه وضعیت ذخایر، نتایج آخرین ارزیابی‌های علمی این منابع و همچنین اقدامات مدیریتی فعلی اتخاذ شده توسط RFMOs را ارائه می‌نماید که سه رنگ سبز، زرد و نارنجی وضعیت منابع را بر اساس رتبه بندی با استفاده از یک روش ثابت و بر اساس دو عامل تعیین می‌کند: فراوانی و بهره برداری یا مدیریت تلفات صید.

ISSF  هر ساله چندین گزارش در مورد وضعیت ذخایر تهیه می‌کند تا جایگاهمان مشخص شود – و اقدامات بیشتری که برای اطمینان از پایداری طولانی مدت ذخایر تون ماهیان لازم است انجام گیرد. وضعیت ذخایر، یک تجزیه و تحلیل جامع از ذخایر تون ماهیان بر حسب گونه ارائه می‌دهد و ارزیابی پایداری را از ذخایر جهانی ماهیان تون نسبت به معیارهایMSC ، امتیازاتی را برای ذخایر بر اساس معیارهای ارزیابی‌های MSC ارائه می دهد. این ابزارها با هم به تعریف بهبود مستمر به دست آمده و همچنین به زمینه ها و موضوعاتی که نیاز به توجه بیشتری دارند کمک می‌کنند.

علاوه بر این،ISSF  یک ابزار تجسم داده را بر اساس گزارش وضعیت ذخایر خود ارائه می‌دهد. “ابزار وضعیت سهام تعاملی” در وب سایت ISSF  قرار دارد و از طریق صفحه نمای کلی وضعیت ذخایر  قابل دسترسی است. کاربران به راحتی می‌توانند از طریق شاخص‌های سلامت فراوانی و بهره‌برداری ماهیان تون بر اساس صید یا انبار، فیلترها را بر اساس مکان و گونه تغییر دهند و سهم کل صید را بر اساس گونه/ذخایر و سایر ادوات جست‌و‌جو کنند.

 

 

تعداد بازدید: ۰

لینک کوتاه: کپی کن!

بازنشر مرین‌پرس به نقل از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان

آخرین اخبار دریایی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

پیداشدن سه دریانورد مفقود شده در آب‌های خلیج فارس

ج فروردین 24 , 1403
زمان مطالعه: 6 دقیقه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد شکیبی نسب در تشریح این خبر اظهار کرد: پیرو اعلام اضطرار تلفنی بستگان یک فروند قایق فاقد هویت به مرکز هماهنگی جست و جو و نجات دریایی بوشهر مبنی بر عدم مراجعت یک فروند قایق موتوری […]
پیداشدن سه دریانورد مفقود شده در آب‌های خلیج فارس

همچنین بخوانید: