برنامه‌ریزی برای نوسازی 900 فروند شناور فرسوده/ امکان تعمیر شناورها در داخل وجود دارد

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه 4500 شناور فرسوده در کشور شناسایی شده است که 15 تا 30 سال سن دارند، اظهار داشت: برنامه ریزی شده است برای 900 فروند آن شناور جایگزین در نظر بگیریم که این شناورها کاملا بومی است.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

 به گزارش مارین‌پرس، سیامک سید مرندی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما 5400 کیلومتر مرز خشکی و 5800 کیلومتر مرز دریایی داریم، بنابراین کشوری دریایی محسوب می‌شویم و مقام معظم رهبری ‌‌‌‌‌‌‌‌هم به درستی به توسعه دریامحور تاکید دارند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی افزود: قوانین دریایی کشور ما به سال 1343 برمی‌گردد و هیچ تغییری در قوانین و مقررات بر اساس شرایط نداشته‌ایم،‌ البته سال 1387، قانون اصلاح توسعه صنایع دریایی و بخش حمایتی شکل گرفت و دو سال است که باید اصلاحات بعدی این قانون انجام شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی افزود: در این قانون بحث حمایت از صنایع دریایی بود و موضوع عارضه‌یابی باید در دستورکار قرار می‌گرفت اما در این 10 سال می‌توانستیم به مراتب ظرفیت دریایی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهتر از این کنیم.

سید مرندی تصریح کرد: 9 درصد منابع نفتی ما در خشکی، 24 درصد در آب و 68 درصد در آب‌های عمیق است، اما ما در این 68 درصد ‌تمرکز چندانی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در این چند سال همه بخش‌ها جزیره‌ای عمل کرده‌اند، افزود: چرا در بحث دریایی جزیره‌ای عمل شود؟ به عنوان مثال کشتیرانی ما معتقد است وظیفه حمایت از کشتی‌ساز ندارد و باید فقط به حمل و نقل توجه کند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها در نقاطی که مدیریت سوء داریم موثر می‌شود، گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دشمن بررسی می‌کند و در نقاطی که ضعف داریم نفوذ می‌کنیم. ما هر کجا مدیریت صحیح و اقتصاد درون‌گرا داشتیم، تحریم نتوانست تاثیر بگذارد.

سید مرندی خاطرنشان کرد: شورای عالی صنایع دریایی به واسطه عدم تمرکز در حوزه دریا تلاش کرد مانع این پراکندگی شود و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های دریایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال کند. البته در کنار آن باید صنایع به موازات نیازهای ارگان‌های دریایی توسعه یابد، البته زیرساخت‌هایی توسط دولت ایجاد شده که بی نظیر است اما استفاده نمی‌شود. ‌

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما بر خلیج فارس اشراف داریم و مالکیت آن در اختیار ایران است. نباید یک شناور با پرچم غیر در آب‌های کشور ما برای تجارت تردد کند (قانون کاپوتاژ)، ‌اما این گونه نیست.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دولت دوازدهم طرح‌های توسعه‌ اقتصاد مقاومتی دریایی در نظر گرفته شده است، یعنی سازنده و بخش مالی در کنار هم قرار می‌گیرند و نظارت ما باید نظارت بر روند ساخت، کیفیت و زمان تحویل باشد.

سید مرندی اضافه کرد: تا پیش از این ظرفیت تعمیر شناور در کشور ما تا 10 درصد بود، اما امروز 90 درصد شناورها مایل هستند تعمیرات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در داخل انجام دهند و برای اولین بار سال گذشته بود که شناورهای شرکت ملی نفتکش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در داخل تعمیر کردیم. درست است که توانمان صد درصد نیست، اما به جایی رسیده‌ایم که اگر شرکت‌های خارجی از تعمیر شناورهای ما امتناع ورزند، امکان تعمیر در داخل داریم.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بخش ساخت نیز نیازهای شرکت‌های حمل و نقل باید بر اساس شرایط موجود بازار تعریف شود. ما 157 فروند شناور آماده سفارش داریم که از سازمان بنادر، شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین برنامه جایگزینی 90 فروند شناورهایی که بین سکوهای نفتی تردد می‌کنند داریم.

سید مرندی خاطرنشان کرد: 4500 فروند شناور فرسوده در کشور شناسایی شده‌اند که 15 تا 30 سال سن دارند و برنامه‌ریزی شده است برای 900 فروند آن جایگزینی انجام شود.

وی توضیح داد: طراحی این شناورها کاملا بومی است و 75 درصد تجهیزات آن در داخل تامین می‌شود.

آخرین اخبار دریایی:

آخرین ویدئوهای دریایی:

شکیلا لشکری

دانشجوی دکتری فیزیک دریا -  سردبیر مرین‌پرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

غول صنعت دریایی ایران امیدوار به وعده‌ها

چ آبان 1 , 1398
شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) در بوشهر با بیش از نیم قرن سابقه با وجود توانمندی‌های بسیار بالا در زمینه ساخت کشتی، سازه‌ها، تاسیسات و خدماتی دریایی اکنون با ۳۰ درصد ظرفیت اشتغال و تولید نیمه فعال است و برای رسیدن به اوج به وعده‌های اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات این شرکت چشم امید دوخته است.
شرکت صنعتی دریایی ایران - جزیره صنعتی صدرا بوشهر

شاید برای شما جالب باشد