بررسی‌های جدید که توسط مؤسسه بیمکو انجام شده نشان می‌دهد بسیاری از دارندگان کشتی‌ها که از سوخت کم‌سولفور استفاده می‌کنند با مشکلات و چالش‌های جدیدی مواجه شد‌ه‌اند، زیرا تأمین‌کنندگان این گونه سوخت استاندارد‌های لازم را رعایت نمی‌کنند.